skip to Main Content

Vi är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

LAB360° är ett aktivt och framåttänkande företag i Sverige som levererar produkter och kunskap samt utför service på högkvalitativ laboratorieutrustning i de Skandinaviska länderna.

Vår stora och breda kunskap tillsammans med en lång erfarenhet inom utrustning inom alla forskningsområden gör oss till mer än ett företag som säljer laboratorieutrustning. Vi tar ansvar för våra produkter, utbildar våra kunder och ger en professionell service.

Vårt mantra är “Vi hjälper dig hela vägen”, och vi jobbar med allt från rådgivning till eftermarknad. Med oss som konsult får du en partner som kan förmedla en enkel kommunikation mellan kund och leverantör.

LAB360° grundades 2006 av Stefan Hultgren som har snart 30 års erfarenhet i branschen, bland annat inom Bergman & Beving-koncernen

Våra kärnområden

Odling

Förvaring

Desinficering

Avdödning

LAB360° säljer främst produkter och tjänster inom kärnområdena odling, förvaring, desinficering, avdödning och med utrustning för materialinsamling. Vi konstruerar och bygger även egna lösningar som t.ex. klimatrum och kriminaltekniska laboratorium.

Vi jobbar aktivt och långvarigt med våra leverantörer

Vi föredrar att ha långvariga, aktiva och nära samarbeten med våra leverantörer. Ett exempel är Tuttnauer och MMM som vi jobbat med i över 20 år.

Ett levande och aktivt samarbete med en leverantör underlättar för oss när vi ska svara på frågor hos dig som kund. Vi jobbar både som exklusiv leverantör och preferred supplier.

Översikt leverantörer och produktområden

Ilshin-Biobase

ULT Freezers with Duo Safe, Double Safety for your -86 ° C ° samples.

Taylor-Wharton

Isothermal Liquid Nitrogen Freezers & Cryogenic Systems (-196 ° C °).

MMM

CO2 Incubators, Climatic Cabinet, Plant Growth Chambers, Ovens etc.

Tuttnauer

Autoclaves & Washer-Disinfectors.

tech2ART

IVF-Multigas- / Multi room Incubator & IVF Equipment.

Lab360

Custom made Climatic Rooms for extremely precise climate control.

Ilshin-Biobase

Laboratory-, Industry- & Pharmaceutical Plant Freeze Dryers.

Scanlaf

Microbiological Biosafety Cabinets, LAF Benches & Clean Air Products.
Laboratory Refrigerators, Freezers & Blood Bank Refrigerators.

Centrifuges & Laboratory Equipment

Forensic Laboratory Equipment

Vi finns över hela landet och även i Danmark.

Vi har representanter i de flesta storstäderna i landet och service som utgår lokalt från dessa platser.

Vårt huvudkontor finns i Nyköping och vi finns även representerade i Umeå, Rosersberg, Stockholm, Nykvarn, Malmö och Köpenhamn i Danmark.

Vår servicepartner N4 Sverige finns representerade i Södertälje och i Lund.

Back To Top