skip to Main Content

LAB360’s Rapid SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) test

LAB360’s snabbtest är ett av världens första för att identifiera en infektion av covid-19. Detta är ett engångstest som visar om man har en infektion eller har haft en infektion av COVID-19. Detta test upptäcker både tidiga och sena markörer IgG/IgM antikroppar i blodet.

Testet använder sig utav immunokromatografisk analys som är en vanlig metod vid snabbtester. Metoden bygger på att antikroppar i provet vandrar och bildar ett specifikt komplex som ger upphov till en färgändring vid positivt provsvar som är lätt att läsa av.

Mer information

Detta snabbtest är ett point-of-care test som ska utföras och tolkas profesionellt. Således är det endast företag inom hälso-och sjukvården som kan lägga en beställning av dessa tester.

I Folkhälsomyndighetens strategi för covid-19-tester framgår det en tydlig beskrivning:

Patientnära analys behöver göras inom hälso- och sjukvårdens regi av personal som är utbildad i provtagning och tolkning av resultat. Utvärdering och löpande kvalitetssäkring av SARS-CoV-2 antikroppstester bör utföras av eller i samråd med klinisk mikrobiologisk expertis. Legala aspekter för att säkerställa patientsäkerheten som till exempel krav på ledningssystem, journalföring, legitimerad personal inklusive läkare och anmälan av verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) måste beaktas.

Mer information: Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19

Information och beställning

Skicka en beställningsförfrågan genom att fylla i formuläret på denna sida. Du kan även ringa oss på 011-360 36 00 för information och beställning.

COVID-19 test-kit

Identifiera antikroppar mot COVID-19.

Fyra enkla steg med ett resultat inom 15 minuter.

Ett test är avsett för en person.

Instruktioner hur man genomför testet och avläser resultaten medföljer.

LAB 360’s COVID-19 snabbtest är CE märkt. För mer information och dokumentation var god kontakta oss via nedanstående formulär.

Prisexempel

Antal Pris
25 st 500 kr/per test
100 st 400 kr/per test

Testkit säljs i pack om 25 st och uppåt.
(25, 50, 75, 100 osv).

Observera att vi endast vänder oss till privat och offentlig sektor inom hälso-och sjukvård. Detta test är heller inte avsett för privat bruk.

Vid större volymer kontakta oss för en komplett prislista.

Beställningsförfrågan

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen

Våra kärnområden:

Odling

Förvaring

Desinficering

Avdödning

LAB360° säljer främst produkter och tjänster inom kärnområdena odling, förvaring, desinficering, avdödning och med utrustning för materialinsamling. Vi konstruerar och bygger även egna lösningar som t.ex. klimatrum och kriminaltekniska laboratorium.

Back To Top