skip to Main Content

Fyra populära produktområden på LAB360º

Autoklaver

Autoklaver

Autoklaver från Tuttnauer för sjukhus, läkare, universitet, tandläkare, farmaceutisk industri med mera.

Lågtemperaturfrysar

Lågtemperaturfrysar

-86° lågtemperaturfrysar, från vanliga ”kaskadfrysar” till den senaste Duo-Safe-tekniken.

Skakinkubatorer

Skakinkubatorer

Våra utvalda skakinkubatorer med unik prestanda för optimal tillväxt

Säkerhetsbänkar

Säkerhetsbänkar

Renluft- och säkerhetsbänkar anpassade till svensk standard för laboratorieinredning.

Ring vår växel på 011-360 3600

LAB360° är ett kunskapsföretag baserat i Mälardalen.

Våra leverantörer

Back To Top